Překlady této stránky:

Cíl

Při 60m hodině chceme dojít k výsledku:

 • 15m opakování drilů (fixace, zvyk)
 • 45 minut hraní si (aplikace v praxi, nacházení a odstraňování chyb).

Ze začátku strávíme na drilech více času (max 30m), budeme pilovat detaily.

Chceme si hrát a učit se hraním si.

Naprostá aktivní prevence zranění a ohleduplnost - na nácviku je lepší sám herně umřít než nechtěně ublížit.


15m Opakování

5m opáčko základních pohybových vzorů:

 • 3 polohy štítu - zavřený, otevřený, direkt
 • vzor 1: nápřah meč + zavřený štít → otevření štítu + střih mečem do dlouhého hrotu → zpátky do nápřahu + zavřít štít
 • vzor 2: nápřah + otevřený štít → úder hranou štítu (direkt) → střih do dlouhého hrotu + návrat štítu do otevřené polohy
 • vzor 3: štít zavřený → otevřít → direkt → srazit dolů do otevřeného → zavřít
 • oba vzory vestoje (tenisový, čelný postoj, chodidla rovnoběžně vedle sebe)
 • oba vzory s předkrokem ve střehu s levou nohou vpředu (levý střeh)

5m menzurální hra 1x1 dosah na dotek, lehkost, rychlost, připravenost, volné nohy

5m opáčko povely

 • K udávání rytmu: Buben, rádio, hlasité udávání „levá, pravá“ nebo jednoduchý rytmický zpěv na dvě doby.
 • Vestoje šlapání zelí + vzory 1 a 2; za pochodu; v klusu; vpřed a zpět;
 • Různé rychlosti v jedné formaci: Volná řada zelí - krok - klus - zelí
 • Různé rychlosti a zhutnění: Volná řada zelí - krok - zeď - klus
 • Zhutnění a rozvolnění za pohybu: Zeď - krok - volná řada - krok - zeď
 • Výměny za pohybu vpřed: Volná řada krok vpřed - rotace - krok vpřed - rotace
 • Výměny za pohybu zpět: Volná řada krok zpět - rotace - rotace

45m Hraní

3-4 lidi

 • Opáčko povelů ve dvojřadu, 2 vpředu, 1-2 vzadu.
 • Přesilovky 2 x 1, 3 x 1, 2+1 kopí x 1
  • Cvičíme spolupráci:
   • Stejný dosah první i druhá řada
   • Spolupráce v první řadě: Jeden zaměstná, druhý vyřídí
   • Spolupráce mezi přední a zadní řadou: Přední zaměstná, zadní vyřídí
   • Nenechat se oběhnout po boku a vyřídit po jednom
  • Nácvik spolupráce: jednotlivec útočí sebevražedně na střed formace
  • Nácvik pohybu ve formaci: jednotlivec se snaží obíhat a vyřídit nejdřív okraj formace

5-6 lidí

 • Přesilovky: 2+1 kopí x 2 cílem je využít přesilu smečky
 • Vyrovnané: 2+1 kopí x 2+1 kopí kdo je líp sehraný, vyhrává
 • Antipřesilovky: 2 x 3-4 cílem je dobrou spoluprací rychle ničit silnější formaci po křídle tak, aby nemohli využít svou přesilu
 • Šikmá řada (kosmo vpravo) 3-4 x 2 cílem je předstíraným ústupem pravého křídla odkrýt pravý bok útočníků našim na levém křídle

6-8 lidí

 • Přesilovky: 3+1 kopí x 2, 4 štíty x 2 štíty
 • Vyrovnané: 2-3 štíty +1 kopí x 2-3 štíty + 1 kopí
 • Antipřesilovky: 2 x 4-6, 3 x 5
 • Šikmá řada (kosmo vpravo) 4-5 x 2-3
 • Klín proti volné řadě 3 x 5
  • Naučit se formovat hlavu klínu klusem do slabého místa a jen prorazit volnou řadou a nezemřít.
   • V silnější formaci na náhodném místě někdo umře.
   • Využít ihned situace, kdy si část formace nemůže vzájemně pomoci, protože nedosáhnou - tj. lokální přesilovka.
  • Cíl 2: Klínem oddělit křídlo silnější formace (1-2 lidi na kraji) a pobít je než se spojí s jádrem své formace.
 • Dynamické formace - hutnění a rozvolňování
  • Hutná řada těžkooděnců si může zahrát kuželky s lehkými.
  • Volná řada oběhne křídla hutnější řady.
  • Klín snadno rozdělí příliš rozvolněnou řadu.
  • Klín lze propustit ještě větším rozvolněním, udělat mu uličku a bít do zad na křídlech (odpočinková verze).
  • Hutná hradba zastaví klín (únavná verze).

8+ lidí

 • Šikmá řada (kosmo vpravo) 6 x 2, 5 x 3
 • Dvě šikmé řady.
  • Posílené levé křídlo ve dvojicích uzavře útočníky na pravém křídle.
  • Dvojice na dotek.
  • Levý partner dvojice se dívá vpřed, pravý vzad a bije do zad uzavřené útočníky.
 • 2 řady štítů x 2 řady štítů. Rotace přední řady k odpočinku dozadu.
 • 3 řady (štít, kopí, štít) x 2 řady.
  • Rotace přední řady k odpočinku dozadu do 3 řady.
  • Kopiníci z druhé řady si při rotaci stoupnou za svého partnera z přední řady.
 • Dvojice v přední řadě. 4 x 4.
  • Přední řada se rozdělí na dvojice.
  • Dvojice si dohodnou role.
   • Jeden bude zaměstnávat soupeře a poskytovat obranu parťákovi při zabíjení zaměstnaného soupeře.
   • Druhý se bude soustředit na co nejlepší využití dobrých příležitostí k čistému zabití.
  • Role se mění nejdříve po 4-5 střetech, aby si člověk zvykl na roli a dvojice se naučila z toho vytěžit maximum.
  • Časem se dvojice sehraje a role budou dané tím, komu která lépe jde.
  • Je třeba dvojice rotovat, aby si lidi dobře zažili spolupráci.

Poznámky

 • Místo kopí lze využít střelce nebo vrhače oštěpů.
 • Z první i druhé řady se nejlépe zasahuje v šikmých úhlech pod soupeřovu ruku se zbraní. Pod štítem to jde taky, ale je to nebezpečné, není tam vidět.
 • Střelci můžou ze zadních řad střílet i padáčkem.
 • Dosah v přední řadě je dopředu a doprava. Lze i doleva, ale odkrývá to. Tj. „bezpečně“ se mohu věnovat 2 soupeřům, maximálně 3. Dosah určuje co se ve formacích dá dělat a jak to provádět - rovná řada, šikmá řada, atd.
 • Více zkoušek = více zkušeností. Kola střetů musí být rychlá, akční, lehká, nevysilující. Stačí „elektrické zbraně“ - jakýkoli dotek do těla vyřídí. Raději rychle několikrát poumíráme a projedeme více koleček, než abychom lpěli na životě a utíkali a smlouvali a vymlouvali se.

Zákoník "Siete partidas" o užití formací

Část 2, hlava 23, zákon 16 zmiňuje formace vojsk, které je třeba s vojáky drilovat.

Formace „řada“ je volná čtvercová formace podobná postavení figurek ve hře dáma. Muži v řadě stojí od sebe na délku natažené paže, následující řady vyplňují mezery v předcházejících řadách. Mezery mezi muži v přední řadě může zadní řada využít k vystřídání přední řady. Formace vytváří iluzi, že je v ní více bojovníků než ve skutečnosti. Roztažené řady se používají k obklíčení nepřítele uprostřed, aby se na něj dalo útočit ze všech stran.

Zaoblený čtverec „Mlýnský kámen“, poskytuje kruhovou obranu proti obklíčení.

Velmi těsná formace „klín“ slouží k rozdělení mnoha vrstev silných nepřátelských řad a zrušení jejich pořádku tak, aby šlo rozdrobené menší kusy nepřátelských řad snáze zničit. Takto lze přemoci i velkou přesilu. Na špičku klínu se postaví 3 rytíři a každá další řada má dvojnásobek mužů - 6, 12, 24, atd. Při nedostatku vojáků špička klínu začíná jedním rytířem.

Formace „zeď“ je těsná čtvercová formace k obraně armádního proviantu střeženého uprostřed zdi, zatímco zbytek vojska vede bitvu.

Formace „dvůr“ slouží k ochraně krále. Tři vrstvy hluboká formace pěšáků se postaví těsně za sebe a svážou si k sobě nohy, aby nemohli utéci. Paty kopí opřou o zemi hrotem k nepříteli a na dosah si odloží kamení, šipky a kuše nebo luky k dálkové obraně. Formace slouží k tomu, aby se k pánovi nepřítel nemohl dostat, ani mu ublížit, i kdyby porazil jeho vojsko v boji. Je-li pánovo vojsko poraženo, mohou se zbytky vojska uchýlit do bezpečí dvora a přežít. Tato obrana slouží k zachování cti pána, který zde může setrvat, i když je jeho vojsko poraženo, nemusí utíkat a může nepříteli dát najevo, že mu na něm nezáleží.

Formace „citera“ (2-4 šikmé řady) byla vynalezena proto, aby zabránila nepříteli útokem z boku oddělit řady, které jsou příliš daleko od sebe. Jsou-li řady spojeny, citera umožňuje rychlý přesun jednotek z křídel tak, aby mohly udeřit na nepřítele z boku nebo zezadu. Rozdělení a postavení jednotek v citeře bylo vynalezeno za účelem rozptýlení armády a také k provedení úderu na rozptýlené vojáky zezadu.