Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revizePředchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
cs:wiki:seminare [2017/10/18 14:59] – [Hodinové semináře] harkcs:wiki:seminare [2023/07/13 00:01] (aktuální) – [Hodinové semináře] hark
Řádek 1: Řádek 1:
-===== Seminář I - správná, rychlá a zdravá práce nohou a těla ===== +===== Zbraň a štít =====
- +
-    * držení těla +
-    * postoj +
-    * principy práce ruky, ramene, lokte, předloktí, zápěstí +
-    * principy práce nohou, kyčle, kolene, kotníku, špičky chodidla +
-    * druhy postojů/střehů +
-    * druhy kroků +
-    * osa šermu +
-    * práce obou nohou v jednom kroku +
-===== Seminář II - základní techniky práce rukou a nohou ===== +
-    * střehy ruky - vysoký, široký, nízký +
-    * úder, sek, bod +
-    * práce ruky při nácviku a při provedení bodu +
-    * práce ruky při seku - rameno, loket, zápěstí +
-      * střih a kavace +
-    * práce hrotu při seku a bodu +
-    * provedení úderů a seků při šermu jednou rukou +
-    * práce nohou při úderu a seku +
-    * sek shora dolů +
-    * šikmý sek - hlava +
-    * šikmý sek - rameno +
-    * šikmý sek - bok +
-    * šikmý sek - noha +
-    * seky zdola nahoru +
-    * vodorovné seky +
-    * plynulé přechody ze seku do bodu a z bodu do seku +
- +
-===== Seminář III - tréninkové drily a sestavy ===== +
-    * mlýnek I +
-    * mlýnek II +
-    * sestava prima až septima odvozená od pana Plcha +
-    * vybrané páry technik ze sestavy +
-===== Seminář IV - menzura, zahájení, konstrukce vytvářené tělem ===== +
-    * podpora techniky tělem a krokem +
-    * vzdálenosti +
-    * zahajovací techniky kontaktní, bezkontaktní +
-    * jak zahajovat, jak volně pracovat s mečem +
-    * bezpečný příchod a odchod +
-===== Seminář V - styk čepelí ===== +
-    * styk čepelí, hra čepelí, budování citu ve zbrani a zbraňové ruce +
-    * půlení zbraně, užití příčky a hlavice +
-    * obcházení zbraně/kavace +
-    * tlak a vydržení tlaku správnou polohou ve správný čas +
-    * převedení tlaku +
-    * sražení zbraně +
-    * skluz po zbrani +
-    * odraz zbraně +
-    * kvartová sestava +
-    * kvintová sestava +
- +
-===== Seminář VI - použití neozbrojené ruky, zápas ===== +
-    * techniky odrážení a kontroly soupeřovy čepele neozbrojenou rukou +
-    * práce zbraní v krátké vzdálenosti +
-    * přechod do zápasu +
-    * zápas se zbraní v ruce +
- +
-===== Seminář VII - zbraň a štít=====+
     * [[http://aujuge.cz/doku.php/clanky/vyuka_-_kruhovy_stit|Metodika výuky práce s kruhovým štítem]]     * [[http://aujuge.cz/doku.php/clanky/vyuka_-_kruhovy_stit|Metodika výuky práce s kruhovým štítem]]
     * meč a kulatý štít / mandlový štít / tarč     * meč a kulatý štít / mandlový štít / tarč
Řádek 69: Řádek 12:
     * různé metodiky jak pracovat se štítem     * různé metodiky jak pracovat se štítem
  
-===== Seminář VIII - kopí =====+===== Kopí =====
     * bezpečnost práce     * bezpečnost práce
     * různé druhy úchopu, posilovací cviky     * různé druhy úchopu, posilovací cviky
Řádek 88: Řádek 31:
     * taktika kopiníka ve formaci     * taktika kopiníka ve formaci
  
-===== Seminář IX - boj ve formaci =====+===== Boj ve formaci - bojové hry =====
 Povinná výbava účastníků je ochrana hlavy (přilba s vývazem nebo batvatem, šermířská maska), rukou a trupu. Povinná výbava účastníků je ochrana hlavy (přilba s vývazem nebo batvatem, šermířská maska), rukou a trupu.
  
-    * pochod ve formaci +[[http://sosb.cz/doku.php?id=cs:seminar-formace-1h|Hodinové rozpisy k tréninkům formací]]
-    * volná liniová formace štítů hrana na hranu +
-    * těsná liniová formace štítů hrana na umbo +
-    * šikmá linie +
-    * klín +
-    * kruh +
-    * výměna bojovníků přední řady za boje (rotace jednotek) +
-    * taktika boje v přední řadě +
-    * spolupráce přední řady v liniové formaci +
-    * spolupráce mezi první a druhou řadou v liniové formaci +
-    * použití seker a kopí k rozvrácení formace+
  
 ===== Hodinové semináře ===== ===== Hodinové semináře =====
  
-  * Budování funkčního odhadu tempa a menzury jak poznat dobrý bojový šerm+  * Principy bojových umění tempo, menzura a biomechanika
   * Štít v pěstním držení (vikinský, puklíř)   * Štít v pěstním držení (vikinský, puklíř)
   * Štít s úchytem na předloktí a zápěstí (mandle, trojúhelník, tarč)   * Štít s úchytem na předloktí a zápěstí (mandle, trojúhelník, tarč)
   * Meč a štít   * Meč a štít
   * Sekera a štít   * Sekera a štít
-  * Kopí štít+  * Meč dýka 
 +  * Dva meče
   * Kopí   * Kopí
 +  * Dvouruční meč
 +  * Halapartna
 +  * Kopí a štít
 +  * Rapír
   * Úvod do studia válečného šermu dle Giacoma di Grassiho   * Úvod do studia válečného šermu dle Giacoma di Grassiho
   * Úvod do studia duelového šermu dle Salvatora Fabrise   * Úvod do studia duelového šermu dle Salvatora Fabrise
  
 +===== Víkendové semináře =====
 +  * [[cs:wiki:seminare:vikend_principy|Principy šermu - tempo, menzura a biomechanika]]
 +  * [[cs:wiki:seminare:vikend_fabris01|Úvod do studia duelového šermu dle Salvatora Fabrise]]