Překlady této stránky:

Zbraň a štít

 • meč a kulatý štít / mandlový štít / tarč
 • 3 základní střehy štítu
 • změny poloh mezi střehy štítu
 • odvozené polohy
 • posilování se štítem
 • defenzivní užití hran a puklice
 • ofenzivní užití hran a puklice
 • synchronizace zbraní
 • budování citu ve štítu a štítové ruce
 • různé metodiky jak pracovat se štítem

Kopí

 • bezpečnost práce
 • různé druhy úchopu, posilovací cviky
  • držení ve dvou rukách - třetinové, mečové, držení shora
  • vysoký a nízký střeh
  • držení v jedné ruce
  • podpažní držení - jezdecký úchop
 • prodlužování a zkracování dosahu
 • bod kopím na krátkou, střední a dlouhou vzdálenost
  • změna linky - horní, dolní
 • sek kopím po malém a velkém kruhu
  • kavace, vmyk, odražení
 • řez hrotem kopí
 • budování citu v průběhu změn mezi horním a dolním střehem
 • taktika sólového kopiníka
  • kopí proti kombinaci zbraní (jednoruční zbraň a štít)
  • kopí proti kopí
 • taktika kopiníka ve formaci

Boj ve formaci - bojové hry

Povinná výbava účastníků je ochrana hlavy (přilba s vývazem nebo batvatem, šermířská maska), rukou a trupu.

Hodinové rozpisy k tréninkům formací

Hodinové semináře

 • Principy bojových umění - tempo, menzura a biomechanika
 • Štít v pěstním držení (vikinský, puklíř)
 • Štít s úchytem na předloktí a zápěstí (mandle, trojúhelník, tarč)
 • Meč a štít
 • Sekera a štít
 • Meč a dýka
 • Dva meče
 • Kopí
 • Dvouruční meč
 • Halapartna
 • Kopí a štít
 • Rapír
 • Úvod do studia válečného šermu dle Giacoma di Grassiho
 • Úvod do studia duelového šermu dle Salvatora Fabrise

Víkendové semináře