Překlady této stránky:

Úvod do studia duelového šermu dle Salvatora Fabrise (1 den)

Rozcvička 9:00-9:30 (25m)

 • Houpání v rameni
 • Kroužení po straně a napříč
 • Kroužení před sebou
 • Posun a střih ve 4 střezích
 • Předkrok a šikmý sek

Jak pracovat s první Fabrisovou knihou 9:30-9:45 (~10m)

Nářadí - podle postavy. Možno cca 112-117cm délka zbraně, lépe od země po šířku dlaně nad pánev. Vyvážení 4-5 prstů od příčky.

První kniha ukazuje italský šerm ve stylu poloha - akce - poloha. Pomocí chyb demonstruje nutnost dodržet správný postup provedení akce.

Druhá kniha uvažuje o šermu jako o plynulé spojnici bodů, kterými probíháme.

Klade důraz na to, co se děje uprostřed a aby v každém okamžiku existovala taková kontrola nad sebou samým, prostorem a situací, že lze komfortně provést změnu.

Šerm v rámci první knihy o možných dírách v provedení ví, ale snaží se je překlenout rychlostí. To funguje, dokud nenarazí na někoho rychlejšího nebo na někoho, kdo zvládne mít situaci pod kontrolou bez mezer.


Postup provedení akce 9:45-10:00 (~15m)

 • Utvoř protipostoj a najdi soupeřův meč
 • Najdi správnou menzuru
 • Vyber vhodné tempo a odkrytí
 • Zaútoč
  • Výpadem pravé nohy nebo giratou
   • a vrať se (levou) zpátky do bezpečné vzdálenosti
  • Předkroky až k oponentovu tělu

Při nácviku zásahů je nezbytné mít správnou menzuru na začátku akce.

Zásah musí projít skrz terč. Máme-li flexibilní čepel, musí se ohnout a nesklouznout.

Nejprve musíme vnímat kvalitu zásahu a vlastní postury. Proto se nestahujeme hned zpátky ani nepřidáváme další krok.

Po dostatečném otestování se stahujeme zpět a s opozicí čelíme soupeřovu následnému útoku.

Po dostatečném otestování kvality zásahu vyzkoušíme kvalitu své opozice plynulým předkrokem proti trvalému odporu soupeře. Nesmí vznikat napětí v ozbrojené ruce a ramenou.

Nalezení meče 10:00-10:45 (~45m)

 • Postura
 • Vedení bodu tělem a podvozkem
 • Není-li řečeno jinak, zahajujeme z dlouhé menzury
 • Útok bez nalezení meče a kryt, tabule 21
 • Útok bez nalezení meče a opozice
 • Finta nacházením meče, soupeř se stáhne v průběhu finty
 • Finta nacházením meče, kavací a následným zkrácením menzury, soupeř nekryje, zasahuji
 • Finta nacházením meče, kavací, následným zkrácením menzury, soupeř vykryje, změním linku
 • Zahajujeme v krátké menzuře, soupeřův meč je nalezen, ale ještě nemám utvořenou protipolohu. Když dotvářím protipolohu, soupeř provede kavaci a jde vpřed, jdu zpátky do dlouhé menzury s bodem v opozici.

Seky 10:50-11:40 (~45m)

 • Tramazzone, seky kruhem z ramene a zápěstí, tabule 26-29
 • Střihy ze zápěstí, tabule 6
 • Sek s nataženou tuhou paží

Bodné akce 11:45-12:15 (30m)

 • Vrtání čepelí, tabule 7
 • Zdánlivé povolení soupeři, tabule 5
 • Změna linky s giratou v tempu, tabule 37
 • Kavace s giratou v tempu, tabule 31
 • Nepřetržitá kontrola při contendere di spada, tabule 25
 • Plynulé přicházení a testování tělesné struktury tlakem proti přicházení

Diskuze a závěr