Překlady této stránky:

Principy šermu - tempo, menzura a biomechanika (1 den)

Úvod (~5m)

 • Systémy výuky: Techniky a protitechniky. Logická provázaná stavba.
 • Jednotlivé školy versus eklektický systém vycházející primárně z Grassiho, Fabrise, okrajově i ze Silvera a Meyera.
 • Šerm je umění a věda jak zasáhnout a nedostat zásah.
 • Principy tempa, menzury a biomechaniky ovlivňují každý pohyb.
 • Zbraň je činka na konci končetiny - páky.
 • Váha a hybnost zbraně působí na svalové úpony a na klouby a fixační prvky kloubů, šlachy.

Cílem je vytvořit rámec, jak uvažovat v podstatě nad libovolným bojovým uměním a jak si ho skládat do funkčních celků. Výsledkem je možnost informovaně posoudit kvalitu předváděných technik.

Rozcvička 9:05-10:15 (~70m)

Ruce

 • Leh na zádech s pokrčenými koleny.
  • Opřené lopatky dlaně vzhůru/dolů; vnímání polohy lopatek.
  • Opřít loket a zvednout předloktí, loktem zatlačit bod na střed.
  • Opřít loket a zvednout předloktí, sek.
  • Chyby: Vytahování ramene a jeho následky.
 • Střih v NS, lehká práce hrotem.
  • Ruka vně těla, hrot na středu, loket dole, zápěstí.
  • Chyby: propínání loktu; křivení zápěstí; ruka uprostřed; hrot mimo.
 • Stavba těla, proč cvičíme lineární a kruhové pohyby.
 • Houpání, kroužení po straně, napříč, šikmý sek L/P; kroužení před sebou.

Nohy

 • Střehy nohou, jejich silné, slabé stránky, k čemu se hodí
 • Čelný střeh; dvě stejné zbraně
 • Výpad/německý střeh; generování a udržení frontálního tlaku; zachování pozice ve formaci
 • Sportovní střeh; rychlost vpřed/vzad, minimalizace terče
 • Neutrální střeh; nulové omezení, maximální svoboda
 • Testování poloh plynule stupňovaným tlakem: dlaněmi, kopím
  • Usměrňování a generování síly podvozkem
 • Posun 1 noha tam a zpět, L/P.
  • 1 noha zůstane nahoře; podsazená pánev; zastrčená brada.
  • Osa kyčel - koleno - špička.
  • Chyby: propínání kolene, dopad jinak než na celé chodidlo, tvrdý dopad, vyosení.
 • Posun dopředu a do strany se střihem shora do dlouhého hrotu a se střihem do ŠS.
 • Předkrok dopředu (šikmé střihy na ramena) a dopředu + do strany se střihy hlava/ŠS.
 • Funkční rozdíl mezi posunem a předkrokem.

Tempo 10:00-11:00 (~50m)

 • Co je tempo a chyby tempa.
 • Předseky, předbody v dlouhé menzuře.
 • NS x NS
  • nápřah na sek
  • nápřah na bod
  • nápřah na sek a provedení seku
 • NS x nápřah
  • nápřah na sek
  • nápřah na bod
  • nápřah na sek a provedení seku
 • NS x NS
  • nápřah na bod (pumpování) a bod nebo sek
  • tramazzone
  • nápřah na sek, předčasná obrana, útok do předčasné obrany
 • Vadný systém výuky obranných technik
  • obrana, namíření, nápřah, útok
 • Spojení tempa s menzurou
  • NS x NS, nápřah na sek vyvolá předsek s posunem, na který reagujeme odsunem a citlivou prací s dosahem.

Menzura 11:00-12:00 (~50 m)

 • Co je menzura a menzurální chyby.
 • Menzura je relativní vzhledem k tělesným proporcím a aktuálním pohybovým rozsahům.
 • Různé terče jsou v různých menzurách - ruka, noha, tělo, hlava.
 • Příchod s nápřahem.
 • Vstup do menzury bez ohrožení soupeře.
 • Výstup z menzury bez ohrožení soupeře.
 • Pohyb v menzuře bez ohrožení soupeře.
 • Vstup do menzury bez dominance nad vstupním prostorem.
 • Klamné střehy a zdánlivé tempové chyby s ústupem - lákání.

Grassiho principy (12:00-12:15)

 1. Přímá linka je nejkratší. (M,T) ½mv²
 2. Kdo urazí kratší dráhu, zasáhne dříve. (M,T)
 3. Kruhový pohyb je nejsilnější na obvodu. (B) mv²/r
 4. Snáze vydržíš malou, než velkou sílu. (B)
 5. Každý pohyb vyžaduje čas. (T)

menzura (M), tempo (T), /bio/mechanika(B)

Grassi zahajuje techniky v dlouhé menzuře.

Diskuze (12:15-13:00), Pauza na oběd


Biomechanika (15:00-16:10)

 • Nauka o práci těla pod zátěží.
 • Vnímání sebe sama, napětí v těle.
 • Uvolňování, práce s dechem a gravitací.
 • Budování správných opěrných konstrukcí.

Mechanika zbraně, odvozená ze stavby ruky (10m)

 • Ostří / rub
 • Hrubí / tenčí
 • Plocha / hrana
 • Hlavice a záštita

Střehy meče (15m)

 • Co určuje sílu střehu a jakým směrem: Stavba ruky, těla a podvozku za mečem
 • Široký kontra vysoký/nízký a vice versa
 • Střehy chrání ozbrojenou ruku
 • Předsek na sekající nebo bodající ruku a jak střeh pomůže

Stavba těla (10m)

 • Mobilizace a zvětšování rozsahu kroužením v mezních polohách
 • Funkce páteře, vady držení páteře a jejich dopad na zdraví

Změna střehu - celý krok (10m)

 • Fáze kroku, zapojení boků a ramen
 • Šikmý sek

Výpad s pevnou zadní nohou (25m)

 • možná geneze výpadu z nutnosti zůstat v bojové formaci
 • práce předního kolene
 • přechod do předkroku
 • návrat z výpadu
 • kroužení v kyčlích/kolenou/kotnících ve výpadu
 • přechod z výpadu do dřepu
 • tipy na zvyšování rychlosti nohou

Bojový systém (16:10-17:00)

Poloha-dráha-poloha (10m)

 • Budování rychlosti, správného druhu síly a zvykání těla na nové dráhy.
 • Doznění pohybu - relaxace svalových vláken.
 • Abeceda písmenek a slov.
 • Soustředění stejným dílem na zbraň i na ruku a tělo, které zbraň vedou.

Plynulé přelévání z pohybu do pohybu.

 • Projev. Poezie. Tanec.
 • Schopnost reagovat na měnící se situaci v průběhu změny.
 • Vnímání celku těla se zbraní, v prostoru a času.
 • Kaligrafie hrotem. Kreslení písmenka f, podpis a tvary do vzduchu zápěstím, ramenem, podvozkem.
 • Časování průběhu polohou na dopad chodidla.
 • Časování na změnu těžiště z jedné nohy na druhou.
 • Časování na přenášení váhy z paty na špičku vestoje.
 • Časování na přenášení váhy z paty na špičku ve změně výpadu do předkroku.
 • Časování na práci boky, otáčení špiček.
 • Časování na zvednutí chodidla.
 • Plynulý pohyb do vzduchu, vlastní pohybové sestavy.

Závěr

Šerm je umění a věda, která vychází z možností a limitací lidského těla. Po rozvoji palných zbraní v 16. století autoři stále častěji zdůrazňují, že šerm je výborný druh cvičení těla i mozku. Rozvíjí a kultivuje naše schopnosti. Správně prováděný šerm vhodně zatěžuje tělo, zpomaluje stárnutí. Konstrukce a užívání zbraní také využívá schopností a omezení těla.